Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z osobą zarządzającą

Data sporządzenia

2018-07-27

Raport bieżący nr

31/2018

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 27.07.2018 r Pani Ewa Folta osoba blisko związana z Panem Krzysztofem Foltą Prezesem Zarządu TIM SA, poinformowała Spółkę o nabyciu akcji TIM SA.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2018-07-27, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2018-07-27, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

 

ZAŁĄCZNIK
drukuj
pdf
Ewa_Folta_27.07.2018
183 KB