Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z osobą zarządzającą

Data sporządzenia

2018-08-07

Raport bieżący nr

33/2018

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 07.08.2018 r Pani Ewa Folta osoba blisko związana z Panem Krzysztofem Folta Prezesem Zarządu TIM SA, poinformowała Spółkę o nabyciu akcji TIM SA.
W załączeniu do niniejszego raportu zamieszczamy powiadomienie otrzymane od Pani Ewy Folty.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2018-08-07, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2018-08-07, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu

 

ZAŁĄCZNIK
drukuj
pdf
Ewa_Folta_07.08.2018
181 KB