Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z osobą zarządzającą

Data sporządzenia

2018-09-25

Raport bieżący nr

39/2018

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 25.09.2018 r Pani Ewa Folta osoba blisko związana z Panem Krzysztofem Folta Prezesem Zarządu TIM SA, poinformowała Spółkę o nabyciu akcji TIM SA.
W załączeniu do niniejszego raportu zamieszczamy powiadomienie otrzymane od Pani Ewy Folty.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2018-09-25, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
2018-09-25, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu

 

ZAŁĄCZNIK
drukuj
pdf
Ewa Folta - nabycie akcji TIM SA, 25.09.2018 r.
124 KB