Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z osobą zarządzającą

Data sporządzenia

2019-05-31

Raport bieżący nr

23/2019

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 31.05.2019 r Pani Ewa Folta osoba blisko związana z Panem Krzysztofem Foltą Prezesem Zarządu TIM SA, poinformowała Spółkę o nabyciu akcji TIM SA.
W załączeniu do niniejszego raportu zamieszczamy powiadomienie otrzymane od Pani Ewy Folty.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2019-05-31, Piotr Nosal – Członek Zarządu
2019-05-31, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu

 

ZAŁĄCZNIK
drukuj
pdf
Ewa Folta - nabycie akcji TIM SA 31.05.2019 r
128 KB