Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z osobą zarządzającą.

Data sporządzenia

2019-12-03

Raport bieżący nr

43/2019

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 03.12.2019 r Pani Ewa Folta osoba blisko związana z Panem Krzysztofem Foltą Prezesem Zarządu TIM SA, poinformowała Spółkę o nabyciu akcji TIM SA.
W załączeniu do niniejszego raportu zamieszczamy powiadomienie otrzymane od Pani Ewy Folty.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2019-12-03, Piotr Nosal – Członek Zarządu
2019-12-03, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu

 

ZAŁĄCZNIK
drukuj
pdf
Ewa__Folta__nabycie_akcji_TIM_SA____03.12.2019_r
116 KB