Nabycie akcji przez osobę zarządzającą

Data sporządzenia

2019-04-19

Raport bieżący nr

14/2019

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 19.04.2019 r Pan Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu TIM SA, poinformował Spółkę o nabyciu akcji TIM SA.
W załączeniu do niniejszego raportu zamieszczamy powiadomienie otrzymane od Pana Piotra Tokarczuka.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2019-04-19, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2019-04-19, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu

 

ZAŁĄCZNIK
drukuj
pdf
P._Tokarczuk_powiadomienie_KNF_19.04.2019_r_
109 KB