Nabycie akcji przez osobę zarządzającą

Data sporządzenia

2017-11-22

Raport bieżący nr

40/2017

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 22.11.2017 r. Pan Krzysztof Folta – Prezes Zarządu TIM SA, poinformował Spółkę o nabyciu akcji TIM SA.
Powiadomienie, o którym mowa powyżej, stanowi załącznik do niniejszego raportu.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2017-11-22, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
2017-11-22, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu

 

ZAŁĄCZNIK
drukuj
pdf
Krzysztof_Folta_22.11.2017r
184 KB