Nabycie akcji przez osobę zarządzającą oraz osobę blisko związaną z osobą zarządzającą

Data sporządzenia

2017-02-03

Raport bieżący nr

4/2017

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 03.02.2017r Pan Krzysztof Folta oraz Pani Ewa Folta – osoba blisko związana z Panem Krzysztofem Folta – Prezesem Zarządu TIM SA, poinformowali Spółkę o nabyciu akcji TIM SA.

Powiadomienia, o których mowa powyżej, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

ZAŁĄCZNIKI

Powiadomienie dokonane przez osobę zarządzająca o nabyciu akcji TIM SA [PDF]

Powiadomienie dokonane przez osobę blisko związaną z osobą zarządzającą o nabyciu akcji TIM SA [PDF]

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2017-02-03, Artur Piekarczyk – Członek Zarządu
2017-02-03, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj