Nabycie akcji przez osobę zarządzającą oraz osobę blisko związaną z osobą zarządzającą

Data sporządzenia

2017-01-30

Raport bieżący nr

2/2017

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 30.01.2017r Pan Krzysztof Folta oraz Pani Ewa Folta – osoba blisko związana z Panem Krzysztofem Folta – Prezesem Zarządu TIM SA, poinformowali Spółkę o nabyciu akcji TIM SA. 

Powiadomienia, o których mowa powyżej, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

 

ZAŁĄCZNIKI

Powiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zarządzającą [PDF]

Powiadomienie o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z osobą zarządzającą [PDF]

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2017-01-30, Artur Piekarczyk – Członek Zarządu
2017-01-30, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj