Nabycie akcji przez podmiot powiązany

(Emitent – PAP – środa, 2 marca 08:43 – Raport bieżący )

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż w dniu 28.02.2005 r. otrzymał informację o nabyciu przez Prezesa Zarządu TIM SA Pana Krzysztofa Foltę 15.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela TIM SA po cenie 6 zł (słownie: sześć złotych) za jedną akcję.

 

Raport bieżący 5/2005

drukuj