Nabycie akcji przez podmiot powiązany

(Emitent – PAP – czwartek, 19 maja 09:20 – Raport bieżący)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż w dniu 19.05.2005 r. otrzymał informację o nabyciu w dniu 18.05.2005 r. przez Członka Zarządu TIM SA Pana Mirosława Nowakowskiego 1.515 sztuk akcji zwykłych na okaziciela TIM SA po cenie 4,99 PLN (słownie: cztery złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy)za jedną akcję oraz 2.472 sztuk akcji zwykłych na okaziciela TIM SA po cenie 5,00 PLN (słownie: pięć złotych) za jedną akcję.

drukuj