Nabycie akcji Rotopino.pl SA

Data sporządzenia

2012-05-11

Raport bieżący nr

9/2012

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach informuje, iż w dniach 07- 09 maja 2012 r. TIM SA nabyła 60.640 akcji ROTOPINO.PL SA po średniej cenie 2,70 zł za jedną akcję, w tym:
– w dniu 07 maja 2012 r. TIM SA nabyła 40.000 akcji ROTOPINO.PL SA po średniej cenie 2, 70 za jedną akcję,
– w dniu 08 maja 2012 r. TIM SA nabyła 17.060 akcji ROTOPINO.PL SA po średniej cenie 2, 72 za jedną akcję,
– w dniu 09 maja 2012 r. TIM SA nabyła 3.580 akcji ROTOPINO.PL SA po średniej cenie 2,75 za jedną akcję.

W następstwie ww. transakcji, wg stanu na dzień zawiadomienia liczba posiadanych przez TIM SA akcji ROTOPINO.PL SA wyniosła 5.410.640 akcji, co stanowi 54,1 % kapitału zakładowego ROTOPINO.PL SA, dających prawo do 5.410.640 głosów na Walnym Zgromadzeniu ROTOPINO.PL SA, co stanowi udział w wysokości 54,1 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ROTOPINO.PL SA.

Przed transakcją TIM SA posiadała 5.350.000 akcji ROTOPINO.PL SA, co stanowi 53,5% kapitału zakładowego, dających prawo do 5.350.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu ROTOPINO.PL SA, co stanowi udział w wysokości 53,5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ROTOPINO.PL SA.

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2012-05-11, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2012-05-11, Artur Piekarczyk – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu

drukuj