Nabycie akcji TIM SA

Data sporządzenia

2014-04-07

Raport bieżący nr

8/2014

 

Zarząd TIM SA, działając na podstawie art.160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o obrocie instrumentami finansowymi, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 07.04.2014r do TIM SA wpłynęły pisma o nabyciu, przez niżej wymienione osoby, akcji TIM SA.

Pan Krzysztof Folta – Prezes Zarządu TIM SA, poinformował, iż w dniu 02.04.2014r „osoba bliska” Pan Krzysztofowi Folcie w rozumieniu definicji zamieszczonej w art. 160 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o obrocie instrumentami finansowymi, nabyła w dniu 02 kwietnia 2014r, 50.000 akcji TIM SA. Średnia cena ww. akcji wyniosła 6,99 PLN. 

Pan Artur Piekarczyk – Członek Zarządu TIM SA, poinformował, iż w dniu 03.04.2014r nabył 60.800 akcji TIM SA . Średnia cena ww. akcji wyniosła 6,86 zł.
Pan Maciej Posadzy – Członek Zarządu TIM SA poinformował, iż w dniu 03.04.2014 nabył 36.300 akcji TIM SA, po cenie 6,86 zł, zaś w dniu 04.04.2014r Pan Maciej Posadzy nabył 238 akcji TIM SA po cenie 6,95 zł.

Pani Anna Słobodzian – Puła poinformowała, iż w dniu 03.04.2014r nabyła 36.094 akcji po cenie 6,90 zł za jedną akcję.
Wszystkie transakcje, o których mowa powyżej, dokonane zostały na Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach transakcji sesyjnych zwykłych.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2014-04-07, Artur Piekarczyk – Członek Zarządu
2014-04-07, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj