Nabycie akcji TIM SA przez osobę blisko związaną z osobą zarządzającą

Data sporządzenia

2016-09-28

Raport bieżący nr

45/2016

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 28.09.2016r Pani Ewa Folta – osoba blisko związana z Panem Krzysztofem Folta – Prezesem Zarządu TIM SA, poinformowała Spółkę o nabyciu w dniu 26.09.2016r akcji TIM SA. 

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

ZAŁĄCZNIK

Powiadomienie o nabyciu w dniu 26.09.2016 r. akcji TIM SA przez Panią Ewę Foltę [PDF]

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2016-09-28, Artur Piekarczyk – Członek Zarządu
2016-09-28, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj