Nabycie akcji TIM SA przez osobę blisko związaną z osobą zarządzającą

Data sporządzenia

2017-03-31

Raport bieżący nr

14/2017

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 31.03.2017r Pani Ewa Folta – osoba blisko związana z Panem Krzysztofem Folta – Prezesem Zarządu TIM SA, poinformowała Spółkę o nabyciu akcji TIM SA.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2017-03-31, Artur Piekarczyk – Członek Zarządu
2017-03-31, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
drukuj
pdf
Ewa Folta 31.03.2017 r.
303 KB