Nabycie akcji TIM SA przez osobę blisko związaną z osobą zarządzającą.

(Emitent – PAP – środa, 23 stycznia 08:55)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 22.01.2008r został poinformowany o nabyciu przez Panią Ewę Foltę – małżonkę Pana Krzysztofa Folty – Prezesa Zarządu TIM SA, 21.025 akcji TIM SA. Nabycie ww. akcji nastąpiło w okresie od dnia 18.01.2008r do dnia 21.01.2008r .Średnia cena zakupu ww. akcji wyniosła 21, 10 PLN.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Raport bieżący nr 4/2008

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-01-23 Mirosław Nowakowski Wiceprezes Zarządu ds.Logistyki

2008-01-23 Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu ds. Handlu

drukuj