Nabycie akcji TIM SA przez osobę zarządzającą

(Emitent – PAP – piątek, 10 listopada 19:01)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż w dniu 10.11.2006r otrzymał informację o nabyciu w dniu 08.11.2006r przez osobę zarządzającą – Członka Zarządu TIM SA Pana Artura Piekarczyka 2538 ( słownie: dwa tysiące pięćset trzydzieści osiem ) sztuk akcji TIM SA po średniej cenie 22,65 zł za jedną akcję. Zgodnie z oświadczeniem Pana Artura Piekarczyka na dzień 08.11.2006r Pan Artur Piekarczyk posiada 7.538 akcji TIM SA.

 

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący nr 42/2006

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-11-10 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2006-11-10 Mirosław Nowakowski Członek Zarządu

drukuj