Nabycie akcji TIM SA przez osobę zarządzającą

Data sporządzenia

2017-06-01

Raport bieżący nr

22/2017

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 01.06.2017r Pan Krzysztof Folta –Prezes Zarządu TIM SA, poinformował Spółkę o nabyciu akcji TIM SA.
Powiadomienie, o którym mowa powyżej, stanowi załącznik do niniejszego raportu.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2017-06-01, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
2017-06-01, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu

 

ZAŁĄCZNIK
drukuj
pdf
Krzysztof_Folta_01.06.2017r
185 KB