Nabycie akcji TIM SA przez osobę zarządzającą TIM SA

Data sporządzenia

2011-07-22

Raport bieżący nr

14/2011

TIM SA niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 21.07.2011 r. został poinformowany o nabyciu przez Pana Krzysztofa Foltę – Prezesa Zarządu TIM SA, w dniach 13-18.07.2011 r., 10.000 akcji TIM SA.

Pan Krzysztof Folta poinformował Spółkę, iż akcje, o których mowa powyżej nabył po średniej cenie 10,35 zł za jedną akcję.

Przed dokonaniem transakcji, o której mowa powyżej, Pan Krzysztof Folta posiadał 3.629.500 akcji TIM SA/ głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA, co stanowi udział w ogólnej liczbie głosów w wysokości 16,6%. Po transakcjach, o których mowa powyżej pan Krzysztof Folta posiada 3.639.500 akcji/ głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA, co stanowi udział w ogólnej liczbie głosów w wysokości 16,7%.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2011-07-22, Artur Piekarczyk – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. handlu
2011-07-22, Maciej Posadzy – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. operacyjnych

drukuj