Nabycie akcji własnych przez TIM S.A.

Data sporządzenia

2023-02-20

Raport bieżący nr

10/2023

 

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej także: „TIM S.A „, „Spółka”_ informuje, że w ramach programu nabywania akcji własnych realizowanego na podstawie Uchwały nr 22/28.06.2022 r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z dnia 28.06.2022 r. opublikowanej w raporcie bieżącym nr 17/2022 z dnia 28.06.2022 r oraz zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki Regulaminem odkupu akcji własnych TIM S.A. opublikowanym w raporcie bieżącym nr 35/2022 z dnia 22.11.2022 r., Spółka dokonała w okresie od 13.02.2023 r. do 17.02.2023 r., za pośrednictwem Biura Maklerskiego mBank S.A., następujących transakcji nabycia akcji własnych _kod ISIN: PLTIM0000016_ podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

– w dniu 13.02.2023 r 500 akcji własnych o łącznej wartości wynoszącej 17 500 zł, za średnią jednostkową cenę akcji wynoszącą 35 zł. Akcje te stanowią 0,002 % udziału w kapitale zakładowym TIM S.A. oraz uprawniają do 500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,002 % ogólnej liczby głosów.

– w dniu 14.02.2023 r 1 137 akcji własnych o łącznej wartości wynoszącej 39 788,15 zł, za średnią jednostkową cenę akcji wynoszącą 34, 99 zł. Akcje te stanowią 0,005 % udziału w kapitale zakładowym TIM S.A. oraz uprawniają do 1 137 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,005 % ogólnej liczby głosów.

– w dniu 15.02.2023 r 2 266 akcji własnych o łącznej wartości wynoszącej 79 069, 30 zł, za średnią jednostkową cenę akcji wynoszącą 34,89 zł. Akcje te stanowią 0,01 % udziału w kapitale zakładowym TIM S.A. oraz uprawniają do 2 266 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,01 % ogólnej liczby głosów.

– w dniu 16.02.2023 r 1 750 akcji własnych o łącznej wartości wynoszącej 60 925 zł, za średnią jednostkową cenę akcji wynoszącą 34,81 zł. Akcje te stanowią 0,007 % udziału w kapitale zakładowym TIM S.A. oraz uprawniają do 1 750 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,007 % ogólnej liczby głosów.

– w dniu 17.02.2023 r 1 000 akcji własnych o łącznej wartości wynoszącej 34 825 zł, za średnią jednostkową cenę akcji wynoszącą 34,83 zł. Akcje te stanowią 0,004 % udziału w kapitale zakładowym TIM S.A. oraz uprawniają do 1 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,004 % ogólnej liczby głosów.

Z uwzględnieniem powyższych transakcji nabycia akcji TIM S.A. posiada łącznie 223 284 akcji własnych, stanowiących 1 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniające do 223 284 głosów na Walnym Zgromadzeniu TIM S.A., co stanowi udział w wysokości 1 % w ogólnej liczby głosów.W załączeniu TIM S.A. przekazuje szczegółowe dane dotyczące zawartych transakcji nabycia akcji własnych w okresie 13.02.2023 r. – 17.02.2023 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2023-02-20, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2023-02-20, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
 ZAŁĄCZNIK
drukuj