Nabycie akcji własnych przez TIM S.A.

Data sporządzenia

2022-12-21

Raport bieżący nr

42/2022

 

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej także: „TIM S.A „, „Spółka”_ informuje, że w ramach programu nabywania akcji własnych realizowanego na podstawie Uchwały nr 22/28.06.2022 r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z dnia 28.06.2022 r. opublikowanej w raporcie bieżącym nr 17/2022 z dnia 28.06.2022 r oraz zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki Regulaminem odkupu akcji własnych TIM S.A. opublikowanym w raporcie bieżącym nr 35/2022 z dnia 22.11.2022 r., Spółka dokonała w okresie od 14.12.2022 r. do 20.12.2022 r., za pośrednictwem Biura Maklerskiego Banku Handlowego w Warszawie S.A., następujących transakcji nabycia akcji własnych _kod ISIN: PLTIM0000016_ podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

– w dniu 14.12.2022 r. 5 986 akcji własnych o łącznej wartości wynoszącej 173 500,45 zł, za średnią jednostkową cenę akcji wynoszącą 28,98 zł. Akcje te stanowią 0,027 % udziału w kapitale zakładowym TIM S.A. oraz uprawniają do 5 986 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,027 % ogólnej liczby głosów.

– w dniu 15.12.2022 r. 6 376 akcji własnych o łącznej wartości wynoszącej 178 706,65 zł, za średnią jednostkową cenę akcji wynoszącą 28,03 zł. Akcje te stanowią 0,029 % udziału w kapitale zakładowym TIM S.A. oraz uprawniają do 6 376 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,029 % ogólnej liczby głosów.

– w dniu 16.12.2022 r. 6 390 akcji własnych o łącznej wartości wynoszącej 178 645,10 zł, za średnią jednostkową cenę akcji wynoszącą 27,96 zł. Akcje te stanowią 0,025 % udziału w kapitale zakładowym TIM S.A. oraz uprawniają do 6 390 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,025 % ogólnej liczby głosów.

– w dniu 19.12.2022 r. 4 052 akcji własnych o łącznej wartości wynoszącej 113 721,60 zł, za średnią jednostkową cenę akcji wynoszącą 28, 07 zł. Akcje te stanowią 0,018 % udziału w kapitale zakładowym TIM S.A. oraz uprawniają do 4 052 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,018 % ogólnej liczby głosów.

– w dniu 20.12.2022 r. 6 206 akcji własnych o łącznej wartości wynoszącej 174 292 zł, za średnią jednostkową cenę akcji wynoszącą 28,08 zł. Akcje te stanowią 0,028 % udziału w kapitale zakładowym TIM S.A. oraz uprawniają do 6 206 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,028 % ogólnej liczby głosów.Z uwzględnieniem powyższych transakcji nabycia akcji TIM S.A. posiada łącznie 103 897 akcji własnych, stanowiących 0,47 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniające do 103 897 głosów na Walnym Zgromadzeniu TIM S.A., co stanowi udział w wysokości 0,47 % w ogólnej liczby głosów.W załączeniu TIM S.A. przekazuje szczegółowe dane dotyczące zawartych transakcji nabycia akcji własnych w okresie 14.12.2022 r. – 20.12.2022 r.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2022-12-21, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2022-12-21, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
 ZAŁĄCZNIK
drukuj
pdf
Odkup akcji własnych TIM SA - 14.12-20.12.2022
206 KB