Nabycie akcji własnych przez TIM S.A.

Data sporządzenia

2022-12-28

Raport bieżący nr

43/2022

 

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej także: „TIM S.A „, „Spółka”_ informuje, że w ramach programu nabywania akcji własnych realizowanego na podstawie Uchwały nr 22/28.06.2022 r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z dnia 28.06.2022 r. opublikowanej w raporcie bieżącym nr 17/2022 z dnia 28.06.2022 r oraz zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki Regulaminem odkupu akcji własnych TIM S.A. opublikowanym w raporcie bieżącym nr 35/2022 z dnia 22.11.2022 r., Spółka dokonała w okresie od 21.12.2022 r. do 27.12.2022 r., za pośrednictwem Biura Maklerskiego Banku Handlowego w Warszawie S.A., następujących transakcji nabycia akcji własnych _kod ISIN: PLTIM0000016_ podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

– w dniu 21.12.2022 r. 6 551 akcji własnych o łącznej wartości wynoszącej 184 795,25 zł, za średnią jednostkową cenę akcji wynoszącą 28,21 zł. Akcje te stanowią 0,03 % udziału w kapitale zakładowym TIM S.A. oraz uprawniają do 6 551 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,03 % ogólnej liczby głosów.

– w dniu 22.12.2022 r. 5 968 akcji własnych o łącznej wartości wynoszącej 170 286,55 zł, za średnią jednostkową cenę akcji wynoszącą 28,53 zł. Akcje te stanowią 0,027 % udziału w kapitale zakładowym TIM S.A. oraz uprawniają do 5 968 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,027 % ogólnej liczby głosów.

– w dniu 23.12.2022 r. 5 614 akcji własnych o łącznej wartości wynoszącej 160 529,70 zł, za średnią jednostkową cenę akcji wynoszącą 28,59 zł. Akcje te stanowią 0,025 % udziału w kapitale zakładowym TIM S.A. oraz uprawniają do 5 614 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,025 % ogólnej liczby głosów.

– w dniu 27.12.2022 r. 5 513 akcji własnych o łącznej wartości wynoszącej 154 765,30 zł, za średnią jednostkową cenę akcji wynoszącą 28, 07 zł. Akcje te stanowią 0,025 % udziału w kapitale zakładowym TIM S.A. oraz uprawniają do 5 513 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,025 % ogólnej liczby głosów.Z uwzględnieniem powyższych transakcji nabycia akcji TIM S.A. posiada łącznie 127 543 akcji własnych, stanowiących 0,57 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniające do 127 543 głosów na Walnym Zgromadzeniu TIM S.A., co stanowi udział w wysokości 0,57 % w ogólnej liczby głosów.W załączeniu TIM S.A. przekazuje szczegółowe dane dotyczące zawartych transakcji nabycia akcji własnych w okresie 21.12.2022 r. – 27.12.2022 r.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2022-12-28, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2022-12-28, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
 ZAŁĄCZNIK
drukuj
pdf
Odkup akcji własnych TIM SA - 21.12-27.12.2022
178 KB