Nabycie akcji własnych przez TIM S.A.

Data sporządzenia

2023-01-04

Raport bieżący nr

2/2023

 

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej także: „TIM S.A „, „Spółka”_ informuje, że w ramach programu nabywania akcji własnych realizowanego na podstawie Uchwały nr 22/28.06.2022 r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z dnia 28.06.2022 r. opublikowanej w raporcie bieżącym nr 17/2022 z dnia 28.06.2022 r oraz zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki Regulaminem odkupu akcji własnych TIM S.A. opublikowanym w raporcie bieżącym nr 35/2022 z dnia 22.11.2022 r., Spółka dokonała w okresie od 28.12.2022 r. do 03.01.2023 r., za pośrednictwem Biura Maklerskiego Banku Handlowego w Warszawie S.A., następujących transakcji nabycia akcji własnych _kod ISIN: PLTIM0000016_ podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

– w dniu 28.12.2022 r. 5 697 akcji własnych o łącznej wartości wynoszącej 159 819,85 zł, za średnią jednostkową cenę akcji wynoszącą 28,05 zł. Akcje te stanowią 0,026 % udziału w kapitale zakładowym TIM S.A. oraz uprawniają do 5 697 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,026 % ogólnej liczby głosów.

– w dniu 29.12.2022 r. 4 077 akcji własnych o łącznej wartości wynoszącej 115 909,85 zł, za średnią jednostkową cenę akcji wynoszącą 28,43 zł. Akcje te stanowią 0,018 % udziału w kapitale zakładowym TIM S.A. oraz uprawniają do 4 077 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,018 % ogólnej liczby głosów.

– w dniu 30.12.2022 r 2 812 akcji własnych o łącznej wartości wynoszącej 80 911,50 zł, za średnią jednostkową cenę akcji wynoszącą 28,77 zł. Akcje te stanowią 0,013 % udziału w kapitale zakładowym TIM S.A. oraz uprawniają do 2 812 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,013 % ogólnej liczby głosów.

– w dniu 03.01.2023 r. 1 117 akcji własnych o łącznej wartości wynoszącej 31 778,65 zł, za średnią jednostkową cenę akcji wynoszącą 28, 45 zł. Akcje te stanowią 0,005 % udziału w kapitale zakładowym TIM S.A. oraz uprawniają do 1 117 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,005 % ogólnej liczby głosów.Z uwzględnieniem powyższych transakcji nabycia akcji TIM S.A. posiada łącznie 141 246 akcji własnych, stanowiących 0,64 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniające do 141 246 głosów na Walnym Zgromadzeniu TIM S.A., co stanowi udział w wysokości 0,64 % w ogólnej liczby głosów. W załączeniu TIM S.A. przekazuje szczegółowe dane dotyczące zawartych transakcji nabycia akcji własnych w okresie 28.12.2022 r. – 03.01.2023 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2023-01-04, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2023-01-04, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
 ZAŁĄCZNIK
drukuj
pdf
Odkup akcji własnych TIM SA - 28.12-03.01.2023
150 KB