Nabycie akcji własnych przez TIM S.A.

Data sporządzenia

2023-01-11

Raport bieżący nr

3/2023

 

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej także: „TIM S.A „, „Spółka”_ informuje, że w ramach programu nabywania akcji własnych realizowanego na podstawie Uchwały nr 22/28.06.2022 r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z dnia 28.06.2022 r. opublikowanej w raporcie bieżącym nr 17/2022 z dnia 28.06.2022 r oraz zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki Regulaminem odkupu akcji własnych TIM S.A. opublikowanym w raporcie bieżącym nr 35/2022 z dnia 22.11.2022 r., Spółka dokonała w okresie od 04.01.2023 r. do 10.01.2023 r., za pośrednictwem Biura Maklerskiego Banku Handlowego w Warszawie S.A., następujących transakcji nabycia akcji własnych _kod ISIN: PLTIM0000016_ podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

– w dniu 04.01.2023 r.4 345 akcji własnych o łącznej wartości wynoszącej 123 940 zł, za średnią jednostkową cenę akcji wynoszącą 28,52 zł. Akcje te stanowią 0,020 % udziału w kapitale zakładowym TIM S.A. oraz uprawniają do 4 345 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,020 % ogólnej liczby głosów.

– w dniu 05.01.2023r. 4 315 akcji własnych o łącznej wartości wynoszącej 126 580,80 zł, za średnią jednostkową cenę akcji wynoszącą 29,34 zł. Akcje te stanowią 0,019 % udziału w kapitale zakładowym TIM S.A. oraz uprawniają do 4 315 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,019 % ogólnej liczby głosów.

– w dniu 09.01.2023 r 4 508 akcji własnych o łącznej wartości wynoszącej 140 698,35 zł, za średnią jednostkową cenę akcji wynoszącą 31,21 zł. Akcje te stanowią 0,02 % udziału w kapitale zakładowym TIM S.A. oraz uprawniają do 4 508 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,02 % ogólnej liczby głosów.

– w dniu 10.01.2023 r. 3 781 akcji własnych o łącznej wartości wynoszącej 120 161,40 zł, za średnią jednostkową cenę akcji wynoszącą 31,78 zł. Akcje te stanowią 0,017 % udziału w kapitale zakładowym TIM S.A. oraz uprawniają do 3 781 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,017 % ogólnej liczby głosów.Z uwzględnieniem powyższych transakcji nabycia akcji TIM S.A. posiada łącznie 158 195 akcji własnych, stanowiących 0,71 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniające do 158 195 głosów na Walnym Zgromadzeniu TIM S.A., co stanowi udział w wysokości 0,71 % w ogólnej liczby głosów.W załączeniu TIM S.A. przekazuje szczegółowe dane dotyczące zawartych transakcji nabycia akcji własnych w okresie 04.01.2023 r. – 10.01.2023 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2023-01-11, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2023-01-11, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
 ZAŁĄCZNIK
drukuj
pdf
Odkup akcji własnych TIM SA - 04.01-10.01.2023
144 KB