Nabycie akcji własnych przez TIM S.A.

Data sporządzenia

2023-01-18

Raport bieżący nr

4/2023

 

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej także: „TIM S.A „, „Spółka”_ informuje, że w ramach programu nabywania akcji własnych realizowanego na podstawie Uchwały nr 22/28.06.2022 r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z dnia 28.06.2022 r. opublikowanej w raporcie bieżącym nr 17/2022 z dnia 28.06.2022 r oraz zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki Regulaminem odkupu akcji własnych TIM S.A. opublikowanym w raporcie bieżącym nr 35/2022 z dnia 22.11.2022 r., Spółka dokonała w okresie od 11.01.2023 r. do 17.01.2023 r., za pośrednictwem Biura Maklerskiego Banku Handlowego w Warszawie S.A., następujących transakcji nabycia akcji własnych _kod ISIN: PLTIM0000016_ podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

– w dniu 11.01.2023 r.4 834 akcji własnych o łącznej wartości wynoszącej 154 653,85 zł, za średnią jednostkową cenę akcji wynoszącą 31,99 zł. Akcje te stanowią 0,021 % udziału w kapitale zakładowym TIM S.A. oraz uprawniają do 4 834 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,021 % ogólnej liczby głosów.

– w dniu 12.01.2023r. 4 286 akcji własnych o łącznej wartości wynoszącej 131 760,10 zł, za średnią jednostkową cenę akcji wynoszącą 30,74 zł. Akcje te stanowią 0,019 % udziału w kapitale zakładowym TIM S.A. oraz uprawniają do 4 286 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,019 % ogólnej liczby głosów.

– w dniu 13.01.2023 r 4 843 akcji własnych o łącznej wartości wynoszącej 152 340,60 zł, za średnią jednostkową cenę akcji wynoszącą 31,46 zł. Akcje te stanowią 0,022 % udziału w kapitale zakładowym TIM S.A. oraz uprawniają do 4 843 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,022 % ogólnej liczby głosów.

– w dniu 16.01.2023 r. 703 akcji własnych o łącznej wartości wynoszącej 22 419,40 zł, za średnią jednostkową cenę akcji wynoszącą 31,89 zł. Akcje te stanowią 0,003 % udziału w kapitale zakładowym TIM S.A. oraz uprawniają do 703 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,003 % ogólnej liczby głosów.

– w dniu 17.01.2023 r. 4 413 akcji własnych o łącznej wartości wynoszącej 141 926,70 zł, za średnią jednostkową cenę akcji wynoszącą 32,16 zł. Akcje te stanowią 0,02 % udziału w kapitale zakładowym TIM S.A. oraz uprawniają do 4 413 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,02 % ogólnej liczby głosów.
Z uwzględnieniem powyższych transakcji nabycia akcji TIM S.A. posiada łącznie 177 274 akcji własnych, stanowiących 0,8 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniające do 177 274 głosów na Walnym Zgromadzeniu TIM S.A., co stanowi udział w wysokości 0,8 % w ogólnej liczby głosów.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2023-01-18, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2023-01-18, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
 ZAŁĄCZNIK
drukuj
pdf
Odkup akcji własnych TIM SA 11.01.2023-17.01.2023
170 KB