Nabycie akcji własnych przez TIM S.A.

Data sporządzenia

2023-01-24

Raport bieżący nr

5/2023

 

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej także: „TIM S.A „, „Spółka”_ informuje, że w ramach programu nabywania akcji własnych realizowanego na podstawie Uchwały nr 22/28.06.2022 r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z dnia 28.06.2022 r. opublikowanej w raporcie bieżącym nr 17/2022 z dnia 28.06.2022 r oraz zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki Regulaminem odkupu akcji własnych TIM S.A. opublikowanym w raporcie bieżącym nr 35/2022 z dnia 22.11.2022 r., Spółka dokonała w okresie od 18.01.2023 r. do 20.01.2023 r., za pośrednictwem Biura Maklerskiego Banku Handlowego w Warszawie S.A., następujących transakcji nabycia akcji własnych _kod ISIN: PLTIM0000016_ podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

– w dniu 18.01.2023 r.4 348 akcji własnych o łącznej wartości wynoszącej 135 005,40 zł, za średnią jednostkową cenę akcji wynoszącą 31,05 zł. Akcje te stanowią 0,02 % udziału w kapitale zakładowym TIM S.A. oraz uprawniają do 4 348 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,02 % ogólnej liczby głosów.

– w dniu 19.01.2023r. 4 539 akcji własnych o łącznej wartości wynoszącej 140 079,30 zł, za średnią jednostkową cenę akcji wynoszącą 30,86 zł. Akcje te stanowią 0,02 % udziału w kapitale zakładowym TIM S.A. oraz uprawniają do 4 539 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,02 % ogólnej liczby głosów.

– w dniu 20.01.2023 r 4 647 akcji własnych o łącznej wartości wynoszącej 143 254,40 zł, za średnią jednostkową cenę akcji wynoszącą 30,83 zł. Akcje te stanowią 0,021 % udziału w kapitale zakładowym TIM S.A. oraz uprawniają do 4 647 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,021 % ogólnej liczby głosów.Z uwzględnieniem powyższych transakcji nabycia akcji TIM S.A. posiada łącznie 190 808 akcji własnych, stanowiących 0,86 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniające do 190 808 głosów na Walnym Zgromadzeniu TIM S.A., co stanowi udział w wysokości 0,86 % w ogólnej liczby głosów.W załączeniu TIM S.A. przekazuje szczegółowe dane dotyczące zawartych transakcji nabycia akcji własnych w okresie 18.01.2023 r. – 20.01.2023 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2023-01-24, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2023-01-24, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
 ZAŁĄCZNIK
drukuj
pdf
Odkup akcji własnych TIM SA - 18.01.2023-20.01.2023
130 KB