Nabycie akcji własnych przez TIM S.A.

Data sporządzenia

2023-01-30

Raport bieżący nr

6/2023

 

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej także: „TIM S.A „, „Spółka”_ informuje, że w ramach programu nabywania akcji własnych realizowanego na podstawie Uchwały nr 22/28.06.2022 r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z dnia 28.06.2022 r. opublikowanej w raporcie bieżącym nr 17/2022 z dnia 28.06.2022 r oraz zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki Regulaminem odkupu akcji własnych TIM S.A. opublikowanym w raporcie bieżącym nr 35/2022 z dnia 22.11.2022 r., Spółka dokonała w okresie od 23.01.2023 r. do 27.01.2023 r., za pośrednictwem Biura Maklerskiego mBank S.A., następujących transakcji nabycia akcji własnych _kod ISIN: PLTIM0000016_ podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

– w dniu 23.01.2023 r. 4 000 akcji własnych o łącznej wartości wynoszącej 129 025,50 zł, za średnią jednostkową cenę akcji wynoszącą 32,26 zł. Akcje te stanowią 0,018 % udziału w kapitale zakładowym TIM S.A. oraz uprawniają do 4 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,018 % ogólnej liczby głosów.

– w dniu 24.01.2023r. 4 200 akcji własnych o łącznej wartości wynoszącej 137 564, 85 zł, za średnią jednostkową cenę akcji wynoszącą 32,75 zł. Akcje te stanowią 0,019 % udziału w kapitale zakładowym TIM S.A. oraz uprawniają do 4 200 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,019 % ogólnej liczby głosów.

– w dniu 25.01.2023 r 4 000 akcji własnych o łącznej wartości wynoszącej 130 129,40 zł, za średnią jednostkową cenę akcji wynoszącą 32,53 zł. Akcje te stanowią 0,018 % udziału w kapitale zakładowym TIM S.A. oraz uprawniają do 4 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,018 % ogólnej liczby głosów.

– w dniu 26.01.2023 r 3 700 akcji własnych o łącznej wartości wynoszącej 122 205,70 zł, za średnią jednostkową cenę akcji wynoszącą 33,03 zł. Akcje te stanowią 0,016 % udziału w kapitale zakładowym TIM S.A. oraz uprawniają do 3 700 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,016 % ogólnej liczby głosów.

– w dniu 27.01.2023 r 1 400 akcji własnych o łącznej wartości wynoszącej 46 389,50 zł, za średnią jednostkową cenę akcji wynoszącą 33,14 zł. Akcje te stanowią 0,006 % udziału w kapitale zakładowym TIM S.A. oraz uprawniają do 3 700 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,006 % ogólnej liczby głosów.

Z uwzględnieniem powyższych transakcji nabycia akcji TIM S.A. posiada łącznie 208 108 akcji własnych, stanowiących 0,94 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniające do 208108 głosów na Walnym Zgromadzeniu TIM S.A., co stanowi udział w wysokości 0,94 % w ogólnej liczby głosów. W załączeniu TIM S.A. przekazuje szczegółowe dane dotyczące zawartych transakcji nabycia akcji własnych w okresie 23.01.2023 r. – 27.01.2023 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2023-01-30, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2023-01-30, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
 ZAŁĄCZNIK
drukuj
pdf
Odkup akcji własnych TIM SA - 23.01.2023-27.01.2023
210 KB