Nabycie akcji własnych przez TIM S.A.

Data sporządzenia

2023-02-06

Raport bieżący nr

9/2023

 

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej także: „TIM S.A „, „Spółka”_ informuje, że w ramach programu nabywania akcji własnych realizowanego na podstawie Uchwały nr 22/28.06.2022 r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z dnia 28.06.2022 r. opublikowanej w raporcie bieżącym nr 17/2022 z dnia 28.06.2022 r oraz zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki Regulaminem odkupu akcji własnych TIM S.A. opublikowanym w raporcie bieżącym nr 35/2022 z dnia 22.11.2022 r., Spółka dokonała w okresie od 30.01.2023 r. do 01.02.2023 r., za pośrednictwem Biura Maklerskiego mBank S.A., następujących transakcji nabycia akcji własnych _kod ISIN: PLTIM0000016_ podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

– w dniu 30.01.2023 r. 3 144 akcji własnych o łącznej wartości wynoszącej 102 952,90 zł, za średnią jednostkową cenę akcji wynoszącą 32,75 zł. Akcje te stanowią 0,014 % udziału w kapitale zakładowym TIM S.A. oraz uprawniają do 3 144 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,014 % ogólnej liczby głosów.

– w dniu 31.01.2023r. 2 400 akcji własnych o łącznej wartości wynoszącej 80 660,00 zł, za średnią jednostkową cenę akcji wynoszącą 33,61 zł. Akcje te stanowią 0,011 % udziału w kapitale zakładowym TIM S.A. oraz uprawniają do 2 400 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,011 % ogólnej liczby głosów.

– w dniu 01.02.2023 r 2 979 akcji własnych o łącznej wartości wynoszącej 102 681,95 zł, za średnią jednostkową cenę akcji wynoszącą 34,47 zł. Akcje te stanowią 0,013 % udziału w kapitale zakładowym TIM S.A. oraz uprawniają do 2 979 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,013 % ogólnej liczby głosów.Z uwzględnieniem powyższych transakcji nabycia akcji TIM S.A. posiada łącznie 216 631 akcji własnych, stanowiących 0,98 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniające do 216 631 głosów na Walnym Zgromadzeniu TIM S.A., co stanowi udział w wysokości 0,98 % w ogólnej liczby głosów.W załączeniu TIM S.A. przekazuje szczegółowe dane dotyczące zawartych transakcji nabycia akcji własnych w okresie 30.01.2023 r. – 01.02.2023 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2023-02-06, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2023-02-06, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
 ZAŁĄCZNIK
drukuj
pdf
Odkup akcji własnych TIM SA - 30.01.2023-01.02.2023
138 KB