Nabycie akcji własnych przez TIM S.A.

 

Data sporządzenia

2022-11-28

Raport bieżący nr

37/2022

 

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej także: „TIM S.A „, „Spółka”_ informuje, że w ramach programu nabywania akcji własnych realizowanego na podstawie Uchwały nr 22/28.06.2022 r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z dnia 28.06.2022 r. opublikowanej w raporcie bieżącym nr 17/2022 z dnia 28.06.2022 r oraz zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki Regulaminem odkupu akcji własnych TIM S.A. opublikowanym w raporcie bieżącym nr 35/2022 z dnia 22.11.2022 r., Spółka dokonała w okresie od 24.11.2022 r. do 25.11.2022 r., za pośrednictwem Biura Maklerskiego Banku Handlowego w Warszawie S.A., następujących transakcji nabycia akcji własnych _kod ISIN: PLTIM0000016_ podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

– w dniu 24.11.2022 r. 14 228 akcji własnych o łącznej wartości wynoszącej 397 877,20 zł, za średnią jednostkową cenę akcji wynoszącą 27,96 zł. Akcje te stanowią 0,064 % udziału w kapitale zakładowym TIM S.A. oraz uprawniają do 14 228 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,064 % ogólnej liczby głosów.

– w dniu 25.11.2022 r. 2 096 akcji własnych o łącznej wartości wynoszącej 58 802,40 zł, za średnią jednostkową cenę akcji wynoszącą 28,05 zł. Akcje te stanowią 0,0094 % udziału w kapitale zakładowym TIM S.A. oraz uprawniają do 2 096 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,0094 % ogólnej liczby głosów.

Z uwzględnieniem powyższych transakcji nabycia akcji TIM S.A. posiada łącznie 16 324 akcje własne, stanowiące 0,074 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniające do 16 324 głosów na Walnym Zgromadzeniu TIM S.A., co stanowi udział w wysokości 0,074 % w ogólnej liczby głosów.

W załączeniu TIM S.A. przekazuje szczegółowe dane dotyczące zawartych transakcji nabycia akcji własnych w dniach 24.11.2022 r. – 25.11.2022 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2022-11-28, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2022-11-28, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
 ZAŁĄCZNIK
drukuj
pdf
Odkup akcji własnych TIM S.A.
115 KB