Nabycie praw do akcji przez osobę zarządzającą

(Emitent – PAP – czwartek, 15 marca 07:50)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 14.03.2007r. Emitent otrzymał informację, iż w wyniku dokonania zapisu na akcje serii F TIM SA, a następnie dokonania przydziału akcji serii F TIM SA, Pan Artur Piekarczyk będący Członkiem Zarządu TIM SA , posiada 1128 praw do akcji serii F TIM SA.

 

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący nr 23/2007

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-03-15 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2007-03-15 Mirosław Nowakowski Członek Zarządu

drukuj