Nabycie praw poboru akcji serii F TIM SA

(Emitent – PAP – poniedziałek, 26 lutego 20:16)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 26.02.2007r. Emitent został poinformowany o nabyciu 1.050.000 (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) praw poboru akcji serii F TIM SA przez osobę blisko związaną, w rozumieniu art.160 ust. 2 pkt. 4 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005r o obrocie instrumentami finansowymi, z Członkiem Rady Nadzorczej TIM SA. Nabycie nastąpiło w dniu 22 lutego 2007r ( transakcja sesyjna ) , po średniej cenie 0,40 zł za jedno prawo poboru.

 

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący nr 17/2007

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-02-26 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2007-02-26 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj