Nabycie znacznego pakietu akcji TIM SA

(Emitent – PAP – czwartek, 16 sierpnia 23:52)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu, w załączeniu przesyła informację o nabyciu akcji TIM SA przez fundusze zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.

Nabycie znacznego pakietu akcji przez ING [DOC]

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport bieżący nr 51/2007

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-08-16 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2007-08-16 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj