Najlepszy luty w historii TIM SA

Ze wstępnych szacunków wynika, że przychody TIM SA ze sprzedaży netto towarów i usług związanych bezpośrednio ze sprzedażą towarów wyniosły w lutym 2018 r niemal 53,74 mln zł. Były tym samym o 21,8% wyższe od osiągniętych w lutym 2017 r. Skumulowane obroty TIM-u po zaledwie dwóch miesiącach 2018 r. znacznie przekroczyły 100 mln zł (111,8 mln zł).

Przychody ze sprzedaży w kanale e-commerce wyniosły w lutym 2018 r. 37,9 mln zł – o 17,3% więcej niż w analogicznym miesiącu 2017 r.

– Rok rozpoczęliśmy od najlepszego w historii TIM-u stycznia. Podtrzymujemy ten trend – za nami rekord także lutowych obrotów. Można zatem spodziewać się bardzo dobrego zamknięcia całego pierwszego kwartału, jak i utrzymania pozytywnego trendu wzrostowego w kolejnych miesiącach – przewiduje Piotr Nosal, dyrektor handlowy TIM SA. – Lutowe przychody ze sprzedaży po raz kolejny potwierdzają skuteczność obranego przez TIM modelu działania. Z jednej strony korzystamy na coraz większej liczbie inwestycji – potwierdza to dynamika ogółu przychodów, która po raz pierwszy od wielu miesięcy była w lutym wyższa od dynamiki osiągniętej online. Z drugiej strony, mroźna aura w końcówce lutego nie sprzyjała pracom budowlanym, co jednak nie zachwiało stabilnością i powtarzalnością naszych obrotów, szczególnie w kanale e-commerce. A to tym bardziej daje solidne podstawy do bardzo optymistycznego patrzenia na dalszą część roku – dodaje Piotr Nosal.

Zobacz raport bieżący nr 4/2018 >>

drukuj