Najlepszy miesiąc i kwartał w historii TIM SA

Ze wstępnych szacunków wynika, że wrzesień i III kwartał 2017 r. przyniosły najwyższe obroty od powstania TIM SA w 1987 r. – odpowiednio 61,8 mln zł i 173,2 mln zł. Przychody ze sprzedaży po 9 miesiącach 2017 r. wyniosły niemal 471,9 mln zł. Dynamika sprzedaży internetowej wyprzedza w TIM-ie dynamikę ogółu obrotów, co oznacza, że prawdziwy wysyp inwestycji dopiero przed nami.

Przychody TIM SA z kanału e-commerce we wrześniu 2017 r. wyniosły 43,4 mln zł, co oznacza wzrost o 11,6% w stosunku do września 2016 r. Ogół obrotów spółki był we wrześniu 2017 r. wyższy o 7,0% w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r.

– Za pośrednictwem e-commerce sprzedajemy produkty służące głównie do modernizacji, serwisowania czy małych inwestycji. Towar na duże inwestycje sprzedaje się offline – poprzez zapytania ofertowe, przetargi itd. Dlatego wyprzedzenie dynamiki całkowitej sprzedaży przez dynamikę sprzedaży online świadczy o tym, że inwestycje jeszcze tak naprawdę nie ruszyły. Prawdziwego wysypu inwestycji spodziewam się najwcześniej pod koniec czwartego kwartału 2017 r., a konkretny wzrost inwestycji powinien nastąpić w przyszłym roku – komentuje Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA.

Ze wstępnych danych, opublikowanych 18 października 2017 r. przez Główny Urząd Statystyczny, wynika, że produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była we wrześniu 2017 r. o 15,5% wyższa niż przed rokiem (wobec spadku o 15,3% we wrześniu ub. roku) i o 11,0% wyższa w porównaniu z sierpniem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie o 17,9% wyższym niż we wrześniu ub. roku i o 0,3% niższym w porównaniu z sierpniem br. W okresie styczeń-wrzesień 2017 r. produkcja budowlano-montażowa była o 13% wyższa niż przed rokiem.

– Wrześniowy rezultat TIM-u cieszy tym bardziej, że bardzo dobrze wróży na ostatni kwartał 2017 i cały 2018 rok. Trzeci kwartał 2017 r. także przejdzie do historii jako najlepszy w historii spółki. Mam nadzieję, że czwarty kwartał będzie jeszcze lepszy – mówi Krzysztof Folta.

Zobacz raport bieżący nr 35/2017 >>

drukuj