Najlepszy październik w historii TIM SA

(Emitent – PAP – poniedziałek, 6 listopada 09:12)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż w oparciu o wyniki finansowe TIM SA za 10 miesięcy 2006r. dokonał oceny możliwości wykonania prognozy wyników finansowych TIM SA na rok 2006 podanej do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 34/2006 z dnia 02.09.2006r.

Mając na uwadze fakt, iż przychody ze sprzedaży za 10 miesięcy 2006 wyniosły 312.240 tys PLN, co stanowi wzrost w wysokości 61 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, zdaniem Zarządu TIM SA wykonanie prognozy , o której mowa powyżej jest w pełni realne.

Należy nadmienić, iż w październiku 2006 przychody ze sprzedaży wyniosły 41.839 tys. PLN, co stanowi wzrost w wysokości 61 % w stosunku do wyników osiągniętych w październiku 2005 . Przychody ze sprzedaży w październiku 2006 są najwyższe w historii Spółki! Powyższe świadczy o utrzymującej się tendencji wzrostów, a w konsekwencji dobrze rokuje na przyszłość.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 40/2006

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-11-06 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2006-11-06 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj