Nie kupiłeś akcji PKP Cargo? Sprawdź, co jeszcze zaoferuje Skarb Państwa

Prawie 20% zysku podczas ostatniego debiutu spółki kolejowej rozgrzał emocje graczy, którzy już trochę zapomnieli o programie Akcjonariatu Obywatelskiego. Szansę na kupno kolejnych akcji dostaną jednak jeszcze w tym roku.

Inwestor indywidualny, który w październiku zapisał się na maksymalny pakiet akcji w ofercie publicznej PKP Cargo, już po kilku minutach od rozpoczęcia notowań na giełdzie zarobił prawie 3 tys. zł. W kolejnym odcinku cyklu „Cały ten rynek…” zastanowimy się, czy w najbliższych miesiącach Skarb Państwa umożliwi drobnym graczom kolejne zyski.

To będzie największa oferta Skarbu Państwa w tym roku
Najprawdopodobniej następną spółką, którą resort skarbu zdecyduje się wypuścić na warszawski parkiet, będzie koncern energetyczny Energa. Prospekty emisyjny już w pierwszej połowie września trafił do Komisji Nadzoru Finansowego. Według nieoficjalnych informacji oferta ma ruszyć jeszcze w listopadzie, tak by debiut na GPW miał miejsce jeszcze w tym roku.

Skąd taki pośpiech? Minister Skarbu najwidoczniej chce załapać się na falę entuzjazmu po debiucie PKP Cargo. Tym bardziej, że sprzedaż akcji Energi będzie jego największą ofertą w tym roku. Wystawi na sprzedaż ponad 141 mln akcji, stanowiących 34% kapitału spółki. Analitycy szacują, że pakiet jest wart co najmniej 2,2 mld zł. Tymczasem wartość oferty PKP Cargo wyniosła 1,4 mld zł, a debiutującego na początku roku Polskiego Holdingu Nieruchomości – 239 mln zł.

Nic więc dziwnego, że resortowi skarbu zależy na „dobrej prasie” Akcjonariatu Obywatelskiego. Sprzedaż papierów Energi może się bowiem okazać niełatwym zadaniem.

Znów wyraźnie obniżą cenę akcji?

Powód, dla którego sprzedaż akcji Energi może okazać się trudniejsza, jest jasny. Podczas gdy PKP Cargo było jedyną spółką w swojej branży, która trafiła na giełdę, to spółki energetyczne są już tam notowane. W ostatnich latach inwestorzy mieli okazję zapisywać się na papiery Polskiej Grupy Energetycznej, Tauronu czy ZE PAK. Najlepiej na debiucie spisała się PGE, dając inwestorom 13% zysku. Dwie kolejny spółki przyniosły jednak straty rządu 1-2%.

Branża energetyczna wśród inwestorów i analityków uchodzi za dość ryzykowną. Wśród jej problemów najczęściej wymieniają oni gigantyczne nakłady inwestycyjne, które spółki będą musiały ponieść w kolejnych latach. Do tego dochodzi oczywiście sprawa funduszy emerytalnych, które w obecnej sytuacji niekoniecznie muszą być zainteresowane kupnem akcji koncernu energetycznego. A przecież poprzednie prywatyzacje w tej branży powiodły się tylko dzięki udziałowi OFE.

Dlatego inwestorzy indywidualni, którzy będą rozważać zapisanie się na akcje Energi, powinni bardzo dokładnie przeanalizować cenę, po której będą one oferowane. W tym celu warto szczegółowo zapoznać się z prospektem emisyjnym, wskazanymi w nim czynnikami ryzyka i opiniami analityków. Jeżeli uznamy, że cena akcji znajduje się w górnej granicy „widełek”, nie warto ryzykować.

Oczywiście istnieje prawdopodobieństwo, że cena emisyjna ostatecznie będzie niższa od tej w zapisach. W takiej sytuacji zwiększa się również szansa na zysk podczas debiutu. Tak było chociażby w przypadku PKP Cargo. Inwestorzy indywidualni zapisywali się na akcje po cenie 74 zł za papier, a cena emisyjna była o 6 zł niższa. Taki scenariusz będzie możliwy tylko wówczas, gdy fundusze inwestycyjne będą w wystarczająco dużym stopniu naciskać na Skarb Państwa, by obniżył cenę. Drobni gracze nie mają już na to żadnego wpływu.

Kolejne spółki z branży górniczej na GPW?
Jeżeli nie zdecydujesz się w tym roku kupić akcji Energi, to nic straconego. W kolejnych miesiącach również będziesz miał okazję skorzystać z oferty Akcjonariatu Obywatelskiego.

Resort skarbu od dawna mówi już o prywatyzacji kolejnych spółek węglowych, tj. Kompanii Węglowej, Węglokoksu i Katowickiego Holdingu Węglowego. Jeszcze poprzedni minister Mikołaj Budzanowski zapowiadał, że debiuty mogą nastąpić w 2013 r. Prywatyzacja tych spółek była również zaplanowana w dokumentach dotyczących kierunków działań MSP na lata 2012-2013. Na razie tak się nie stało, co jednak nie oznacza, że Skarb Państwa nie przyspieszy prac nad prywatyzacją polskiego sektora węglowego. Wcześniej udało mu się już przecież sprzedać akcje m.in. Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Niniejszy artykuł został sporządzony wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej, reklamy ani oferty sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych, w szczególności nie zawiera informacji o instrumentach finansowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży instrumentów finansowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na instrumenty finansowe.

Niniejszy artykuł ani żadna jego część, jak też fakt jego dystrybucji nie mogą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie może stanowić również źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania.

Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszym artykule, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko.

drukuj