Niemal 300 mln zł – wstępne dane nt. obrotów TIM SA w I półroczu 2017 r.

298,67 mln zł, tj. o 4% więcej niż w analogicznym okresie 2016 r., wyniosły przychody TIM SA ze sprzedaży w okresie styczeń-czerwiec 2017 r. – wynika ze wstępnych szacunków. Produkcja budowlano-montażowa w Polsce w I półroczu 2017 r. była o 7,6% wyższa niż rok wcześniej.

Przychody z kanału e-commerce w I półroczu 2017 r. szacowane są na 214,45 mln zł, co oznacza wzrost o 4,5% w stosunku do I półrocza 2016 r. Szacowane obroty TIM SA w samym czerwcu 2017 r. wyniosły 52,55 mln zł, z czego w kanale e-commerce – 37,91 mln zł. W porównaniu z czerwcem 2016 r. oznacza to spadek odpowiednio o 7,3% i 1,5%.

Ze wstępnych danych, opublikowanych 19 lipca 2017 r. przez Główny Urząd Statystyczny, wynika, że produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w czerwcu 2017 r. o 11,6% wyższa niż przed rokiem (wobec spadku o 13,0% w czerwcu ub. roku) i o 16,7% wyższa w porównaniu z majem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie o 12,9% wyższym niż w czerwcu ub. roku i o 2,1% niższym w porównaniu z maju br.

– Długi czerwcowy weekend sprawił, że w większości firm – a klienci z sektora B2B stanowią niemal 100% naszych klientów – mieliśmy do czynienia de facto tylko z 20 dniami roboczymi, co nie pozostało bez wpływu na poziom naszych obrotów w tym miesiącu. Skumulowane przychody ze sprzedaży za całe pierwsze półrocze są jednak wyższe niż przed rokiem, co stanowi potwierdzenie, że nasz model działania sprawdza się i w dłuższej perspektywie gwarantuje wzrosty – komentuje Krzysztof Folta, prezes Zarządu TIM SA.

Zobacz raport bieżący nr 30/2017 >>

drukuj