Niemal 620 mln zł – wstępne dane nt. obrotów TIM SA w 2016 roku

53,42 mln zł, tj. o 14,9% więcej niż rok wcześniej, wyniosły przychody TIM SA ze sprzedaży w grudniu 2016 r. – wynika ze wstępnych wyliczeń. Wskazują one także, że po raz pierwszy w historii roczne obroty spółki przekroczyły 600 mln zł (tj. 619,88 mln zł, o 15,9% więcej niż w 2015 r.). Tymczasem produkcja budowlano-montażowa w Polsce w 2016 r. była niższa o 14,1% niż rok wcześniej.

Prawie 70% przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez TIM SA w minionym roku (433,05 mln zł) pochodziło z kanału e-commerce. Oznacza to wzrost o ponad 21% w stosunku do 2015 roku. Sam grudzień 2016 r. okazał się lepszy od poprzedniego o 17,4% (36,38 mln zł vs 30,99 mln zł w grudniu 2015 r.).

Natomiast ze wstępnych danych, opublikowanych 19 stycznia 2017 r. przez Główny Urząd Statystyczny, wynika, że produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w grudniu 2016 r. niższa o 8,0% niż przed rokiem i o 34,8% wyższa w porównaniu z listopadem 2016 r. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie niższym o 9,8% niż w grudniu 2015 r. i o 2,5% wyższym w porównaniu z listopadem 2016 r.

– Tak jak zapowiadaliśmy, rok 2016 nie obfitował w duże zmiany, lecz był czasem stabilizacji TIM-u w nowym modelu biznesowym – podsumowuje Artur Piekarczyk, członek Zarządu i dyrektor ds. handlu TIM SA. – Czasem, w którym osiągnęliśmy pełną sprawność i mogliśmy skupić się na zdobywaniu nowych klientów, dla których to e-commerce jest kanałem pierwszego wyboru. Stale poszerzaliśmy także ofertę asortymentową, by nasi klienci byli pewni, że mają dostęp do najszerszej oferty artykułów elektrotechnicznych w Polsce w dowolnie wybranym miejscu i czasie. To wszystko przełożyło się na najwyższe w niemal 30-letniej historii firmy obroty i pozwala z optymizmem spoglądać na rok 2017 – komentuje Artur Piekarczyk.

Zobacz raport bieżący nr 1/2017 >>

drukuj