O 23% wyższe niż w 2016 r. – styczniowe obroty TIM SA

45,17 mln zł, tj. o 22,9% więcej niż rok wcześniej, wyniosły przychody TIM SA ze sprzedaży w styczniu 2017 r. – wynika ze wstępnych wyliczeń. 73% tej kwoty pochodziło z e-handlu. Produkcja budowlano-montażowa w Polsce w styczniu 2017 r. była o 2,1% wyższa niż w analogicznym okresie 2016 r.

Obroty z kanału e-commerce osiągnęły w styczniu 2017 r. poziom 33 mln zł, co oznacza wzrost o 17,3% w stosunku do stycznia 2016 r.

Ze wstępnych danych, opublikowanych 17 lutego 2017 r. przez Główny Urząd Statystyczny, wynika, że produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w styczniu 2017 r. wyższa o 2,1% niż przed rokiem i o 64,6% niższa w porównaniu z grudniem 2016 r. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie niższym o 2,6% niż w styczniu 2016 r. i o 1,4% wyższym w stosunku do grudnia 2016 r.

– Mimo że w dużej mierze odstroiliśmy się od sezonowości branży budowlanej, zima pozostaje czasem, w którym popyt na artykuły elektryczne jest niższy niż w pozostałych porach roku. Dlatego też tak wysoka dynamika wzrostu styczniowych przychodów TIM SA ze sprzedaży pozwala spoglądać z optymizmem na kolejne miesiące 2017 roku – mówi Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA. – Oczywiście nadal będziemy umacniać nasze przewagi konkurencyjne: najszerszą w Polsce ofertę produktów elektrotechnicznych dostępnych od ręki oraz atrakcyjne warunki cenowe dla stałych klientów – zapowiada Krzysztof Folta.

Zobacz raport bieżący nr 5/2017 >>

drukuj