Andrzej Kusz – Członek rady nadzorczej

Pan Andrzej Kusz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej TIM SA nieprzerwanie od dnia 30 maja 1998 roku. Pan Andrzej Kusz pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Mirosław Wróbel Sp. z o.o. Powyższa działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Pan Andrzej Kusz posiada wykształcenie wyższe (mgr ekonomii): ukończył studia na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wydział Planowania i Zarządzania w Zakresie Finansów.

 

 

Pan Andrzej Kusz kolejno pracował:

 • w latach 1977 ‐ 1982 w Wojskowych Zakładach Remontowo‐Budowlanych w Poznaniu;
 • w latach 1982 ‐ 1990 w Spółdzielni Mieszkaniowej „Jeżyce” w Poznaniu;
 • w latach 1990 ‐ 1991 w Argicoop S.A. w Warszawie jako Główny Księgowy Oddziału w Poznaniu;
 • w latach 1991 ‐ 1992 w PWHP Hurtex w Poznaniu jako Doradca Finansowy – Główny Ekonomista;
 • w latach 1992 ‐ 1993 w Pack Plast Sp. z o.o. w Warszawie jako Dyrektor Oddziału;
 • w latach 1994 ‐ 2004 w Banku Handlowym w Warszawie S.A., od 2000 roku jako Dyrektor Regionu we Wrocławiu;
 • w okresie 2004 ‐ 2006 w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w Warszawie jako Dyrektor Regionu Wielkopolskiego;
 • od 2006 roku prowadzi własną działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Doradztwa Strategicznego Andrzej Kusz;
 • od 2011 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Mirosław Wróbel Sp. z o.o.

Poza pełnieniem funkcji w organach Emitenta, Pan Andrzej Kusz pełni/ pełnił następujące funkcje:

 • Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Intermoda S.A. we Wrocławiu;
 • Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Vistalex S.A. we Wrocławiu;
 • Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Imfort S.A. we Wrocławiu;
 • Przewodniczącego Rady Nadzorczej w BGŻ Leasing Sp. z o.o. w Warszawie;
 • Wiceprezesa Zarządu Intermoda Fashion Sp. z o.o. we Wrocławiu;
 • Wiceprezesa Zarządu Zaberd SA we Wrocławiu

Działalność powyższych podmiotów nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta.