Grzegorz Dzik – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej. Założyciel największej w Polsce grupy firm specjalizujących się w outsourcingu usług dla przedsiębiorstw i największego polskiego prywatnego pracodawcy. Główny akcjonariusz spółki giełdowej Impel S.A. (od 2004 r. Prezes Zarządu).

Od 2007 roku Członek Rady Nadzorczej TIM S.A.

Jako aktywny działacz na rzecz środowisk gospodarczych pełni również istotne funkcje w poniższych organizacjach:

 • Przewodniczący Rady Zachodniej Izby Gospodarczej - Pracodawcy i Przedsiębiorcy (organizacja zrzesza dolnośląskich przedsiębiorców, fundator Nagrody Gospodarczej Dolnośląski Gryf; z ZIG związany od 1998 r.);
 • Przewodniczący Rady Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” (organizacja wspierająca Klinikę Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu – niesie pomoc małym pacjentom w walce z chorobą nowotworową; inicjator budowy „Przylądka Nadziei”; z fundacja związany od 1999 r.);
 • Członek Rady Federacji Przedsiębiorców Polskich;
 • Członek Rady Związku Pracodawców Polska Miedź (2011 – 2014), od 2016 r. Wiceprzewodniczący Rady ZPPM;
 • Członek Rady Fundacji Kolegium Europy Wschodniej (od 2003 r.);
 • Konsul Honorowy Ukrainy we Wrocławiu (od listopada 2008 r.);
 • Założyciel / Fundator Fundacji Ukraina (od 2013 r.);
 • Przewodniczący Rady Uczelni Politechniki Wrocławskiej (od 2019 r.); Członek Konwentu Honorowego Politechniki Wrocławskiej (2015 – 2019);
 • Członek Rady Przedsiębiorców przy Rektorze Uniwersytetu Ekonomicznego (od 2017 r.);
 • Członek Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu;
 • Członek Konwentu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (2016-2018).

Laureat prestiżowych nagród i wyróżnień.