Krzysztof Kaczmarczyk – Członek Rady Nadzorczej

Finansista z 17-letnim doświadczeniem w bankach inwestycyjnych oraz globalnych korporacjach.
Znajomość rynków kapitałowych, giełd oraz funkcjonowania funduszy inwestycyjnych.

Doświadczenie w finansach przedsiębiorstw, analizach finansowych, procesach fuzji i przejęć.

Doświadczenie w formułowaniu strategii biznesowych oraz przeprowadzaniu restrukturyzacji.
10-letnie doświadczenie w nadzorze jako członek RN w spółkach notowanych na GPW.

Pan Krzysztof Karczmarczyk spełnia kryteria niezależności określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Doświadczenie zawodowe

KGHM S.A. -  2016 –

 • Doradca Zarządu

EmiTel - Vice-Prezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju -  2012 – 2015

 • Zarządzanie obszarem strategii korporacyjnej i rozwoju biznesu. Odpowiedzialność za proces formułowania oraz wdrażania strategii na lata 2012-2020 dla narodowego operatora telewizyjnego oraz radiowego.

Credit Suisse - Vice President, Departament Analiz Rynkowych - 2010 – 2011

 • Główny obszar odpowiedzialności obejmował analizy międzynarodowych rynków surowcowych oraz sektora górnictwa i metali w kontekście spółek notowanych na giełdach papierów wartościowych w Europie Centralnej.

Orange (poprzednio Telekomunikacja Polska S.A.) 2008 – 2010 - Dyrektor Pionu Strategii i Rozwoju

 • Inne zajmowane stanowiska – Dyrektor Departamentu Projektów Kluczowych, Doradca Prezesa Zarządu ds. Strategii, Członek Zarządu TP EmiTel
 • Odpowiedzialność za strategię korporacyjną oraz rozwój biznesu w Polsce. Dodatkowy obszar odpowiedzialności – strategia spółek zależnych TP S.A. oraz plan przejęć, aliansów strategicznych oraz partnerstw biznesowych.

Deutsche Bank - Z-ca Dyrektora Departamentu Analiz Rynkowych Inne zajmowane stanowiska – Analityk Rynku Akcji - 1999 – 2008

 • Odpowiedzialność za analizy finansowe oraz rynkowe w Deutsche Bank (dom maklerski DB Securities S.A.) na obszar Polski, Czech i Węgier. Specjalizacja w analizach rynkowych sektorów metali, górnictwa, telekomunikacji i mediów. Członek zespołu odpowiedzialnego za spółki z sektora surowców w skali globalnej.

Dodatkowa działalność zawodowa (Rady Nadzorcze)

Obecnie członek RN spółek notowanych na GPW i innych

 • BSC Drukarnia Opakowań S.A. (od 2017), Europejski Instytut Miedzi S.A. (od 2016), KGHM TFI S.A. (od 2016), Action S.A. (od 2016), Work Service S.A. (od 2016), TIM S.A. (od 2016), Best S.A. (od 2015), Integer S.A. (od 2015), SARE S.A. (od 2015)

Poprzednio członek RN spółek notowanych na GPW

 • KGHM International (2016), Magellan S.A. (2015-2016), InPost S.A. (2015), Polimex Mostostal S.A. (2014-2016), Duon S.A. (2010-2016), KGHM Polska Miedz S.A. (2012-2014), Polish Energy Partners S.A. (2007-2012), 4Fun Media S.A. (2007-2008), Graal S.A. (2006-2010) Wykształcenie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1997–2003, 2008–2011 Finanse i Rachunkowość Uniwersytet Warszawski 1999–2001 Stosunki Międzynarodowe, Integracja Europejska Znajomość Języków Obcych Angielski Biegła Niemiecki Podstawowa Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Spółkę mojego życiorysu do publicznej wiadomości.

Wykształcenie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1997–2003, 2008–2011

 • Finanse i Rachunkowość

Uniwersytet Warszawski 1999–2001

 • Stosunki Międzynarodowe, Integracja Europejska

Znajomość Języków Obcych

 • Angielski - Biegła
 • Niemiecki - Podstawowa