Krzysztof Kaczmarczyk – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją finanse i rachunkowość oraz były słuchacz Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek Stosunki Międzynarodowe.

W latach 1999-2008 pracował w Deutsche Bank w Polsce gdzie pełnił m.in. funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Analiz Rynku Akcji oraz Analityka Rynku Akcji – region Europy Środkowo Wschodniej. W okresie 2008-2010 pełnił funkcje zarządcze w Grupie TP S.A., w tym Dyrektora Pionu Strategii i Rozwoju. W latach 2010-2011 pracował w szwajcarskim banku inwestycyjnym Credit Suisse. W latach 2012-2015 pełnił funkcję Vice Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w spółce Emitel – operatorze naziemnej sieci radiowo-telewizyjnej w Polsce. W latach 2016-2018 Doradca Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Od 2021 roku Prezes Zarządu Mabionu S.A., spółki biotechnologicznej notowanej na GPW.

Niemalże 15-letnie doświadczenie nadzorcze zdobywał zasiadając w ponad 30 radach nadzorczych, spółek notowanych na GPW w Warszawie oraz spolek niepublicznych, w tym: Action, Alta, Arteria, Braster, BEST, BSC Drukarnia, Celon Pharma, Duon, Emitel, TP Edukacja i Wypoczynek, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Graal, Integer, InPost, KGHM Polska Miedź, KGHM International, KGHM TFI, LC Corp, Mabion, Magellan, Polimex-Mostostal, Polish Energy Partners, Robyg, SARE, TIM, Vigo System, Wirtualna Polska, Work Service, 4fun Media.

Krzysztof Kaczmarczyk spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016".

Doświadczenie zawodowe

KGHM S.A. -  2016 – 2018

 • Doradca Zarządu

EmiTel - Vice-Prezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju -  2012 – 2015

 • Zarządzanie obszarem strategii korporacyjnej i rozwoju biznesu. Odpowiedzialność za proces formułowania oraz wdrażania strategii na lata 2012-2020 dla narodowego operatora telewizyjnego oraz radiowego.

Credit Suisse - Vice President, Departament Analiz Rynkowych - 2010 – 2011

 • Główny obszar odpowiedzialności obejmował analizy międzynarodowych rynków surowcowych oraz sektora górnictwa i metali w kontekście spółek notowanych na giełdach papierów wartościowych w Europie Centralnej.

Orange (poprzednio Telekomunikacja Polska S.A.) 2008 – 2010 - Dyrektor Pionu Strategii i Rozwoju

 • Inne zajmowane stanowiska – Dyrektor Departamentu Projektów Kluczowych, Doradca Prezesa Zarządu ds. Strategii, Członek Zarządu TP EmiTel
 • Odpowiedzialność za strategię korporacyjną oraz rozwój biznesu w Polsce. Dodatkowy obszar odpowiedzialności – strategia spółek zależnych TP S.A. oraz plan przejęć, aliansów strategicznych oraz partnerstw biznesowych.

Deutsche Bank - Z-ca Dyrektora Departamentu Analiz Rynkowych Inne zajmowane stanowiska – Analityk Rynku Akcji - 1999 – 2008

 • Odpowiedzialność za analizy finansowe oraz rynkowe w Deutsche Bank (dom maklerski DB Securities S.A.) na obszar Polski, Czech i Węgier. Specjalizacja w analizach rynkowych sektorów metali, górnictwa, telekomunikacji i mediów. Członek zespołu odpowiedzialnego za spółki z sektora surowców w skali globalnej.

Dodatkowa działalność zawodowa (Rady Nadzorcze)

Obecnie członek RN spółek notowanych na GPW i innych

 • BSC Drukarnia Opakowań S.A. (od 2017), Europejski Instytut Miedzi S.A. (od 2016), KGHM TFI S.A. (od 2016), Action S.A. (od 2016), Work Service S.A. (od 2016), TIM S.A. (od 2016), Best S.A. (od 2015), Integer S.A. (od 2015), SARE S.A. (od 2015)

Poprzednio członek RN spółek notowanych na GPW

 • KGHM International (2016), Magellan S.A. (2015-2016), InPost S.A. (2015), Polimex Mostostal S.A. (2014-2016), Duon S.A. (2010-2016), KGHM Polska Miedz S.A. (2012-2014), Polish Energy Partners S.A. (2007-2012), 4Fun Media S.A. (2007-2008), Graal S.A. (2006-2010) Wykształcenie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1997–2003, 2008–2011 Finanse i Rachunkowość Uniwersytet Warszawski 1999–2001 Stosunki Międzynarodowe, Integracja Europejska Znajomość Języków Obcych Angielski Biegła Niemiecki Podstawowa Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Spółkę mojego życiorysu do publicznej wiadomości.

Wykształcenie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1997–2003, 2008–2011

 • Finanse i Rachunkowość

Uniwersytet Warszawski 1999–2001

 • Stosunki Międzynarodowe, Integracja Europejska

Znajomość Języków Obcych

 • Angielski - Biegła
 • Niemiecki - Podstawowa