Krzysztof Wieczorkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Wieczorkowski powołany został w skład Rady Nadzorczej TIM SA na obecną kadencję na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM SA podjętej w dniu 22.06.2017 r.

Krzysztof Wieczorkowski pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA nieprzerwanie od 28 czerwca 2003 r.

Pomiędzy Krzysztofem Wieczorkowskim a członkami Zarządu TIM SA oraz pozostałymi członkami Rady Nadzorczej TIM SA nie występują powiązania rodzinne.

Krzysztof Wieczorkowski posiada wykształcenie wyższe (mgr inż. elektryk): ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej, kierunek: Elektrotechnika, specjalność: Systemy automatyzacji. Ponadto ukończył Podyplomowe Studium Politechniki Wrocławskiej ‐ Teoria i technika ochrony przeciwpożarowej. Krzysztof Wieczorkowski w 2000 roku uzyskał certyfikat audytora wewnętrznego.

Krzysztof Wieczorkowski kolejno pracował:

  • w latach 1985 ‐ 1987 w Młodzieżowej Spółdzielni Pracy Unita we Wrocławiu jako Kierownik Zakładu;
  • w latach 1988 ‐ 1995 u Emitenta jako Kierownik Zespołu Pomiarów Elektrycznych i Zastępca Dyrektora d.s. Technicznych oraz Wiceprezes a następnie Prezes Zarządu;
  • w latach 1995 ‐ 1999 prowadził działalność gospodarczą pod nazwą „Factor” Krzysztof Wieczorkowski w Kamieńcu Wrocławskim;
  • w latach 1999 ‐ 2003 w TIM SA jako Wiceprezes Zarządu;
  • od 2001 roku w spółce Sonel S.A. w Świdnicy jako Prezes Zarządu.

Krzysztof Wieczorkowski obecnie pełni również funkcję Prezesa Zarządu w spółce Sonel S.A. w Świdnicy. Działalność SONEL SA nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności TIM SA.