Krzysztof Wieczorkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Wieczorkowski powołany został w skład Rady Nadzorczej TIM SA na obecną kadencję na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM SA podjętej w dniu 29.06.2020 r.

Krzysztof Wieczorkowski pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA nieprzerwanie od 28 czerwca 2003 r.

Krzysztof Wieczorkowski posiada wykształcenie wyższe (mgr inż. elektryk): ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej, kierunek: Elektrotechnika, specjalność: Systemy automatyzacji. 

Krzysztof Wieczorkowski kolejno pracował:

  • w latach 1985 ‐ 1987 w Młodzieżowej Spółdzielni Pracy Unita we Wrocławiu jako Kierownik Zakładu;
  • w latach 1988 ‐ 1995 w TIM SA jako Kierownik Zespołu Pomiarów Elektrycznych i Zastępca Dyrektora d.s. Technicznych;
  • w latach 1995 ‐ 1999 prowadził działalność gospodarczą pod nazwą „Factor” Krzysztof Wieczorkowski;
  • w latach 1999 ‐ 2003 w TIM SA jako Wiceprezes Zarządu;
  • od 2001 roku w Sonel S.A. jako Prezes Zarządu.

Według oświadczenia złożonego Spółce Pan Krzysztof Wieczorkowski nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do TIM S.A., ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Według oświadczenia złożonego Spółce Pan Krzysztof Wieczorkowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.