Piotr Nosal – Członek Zarządu

Pan Piotr Nosal, powołany 12.03.2021 r. na ponowną kadencję Członka Zarządu TIM SA, z wykształcenia jest magistrem inżynierem – ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej, Wydział Elektryczny, kierunek: Elektrotechnika, specjalność: Elektroenergetyka.

Mandat Pana Piotra Nosala wygaśnie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2023.

Pan Piotr Nosal ukończył również:

 • 2019 - studia podyplomowe Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie,
 • 2011 - studia podyplomowe "Skuteczny Menadżer Nowoczesnej Firmy" na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Pan Piotr Nosal posiada następujące doświadczenie zawodowe:

TIM SA

 • 2019 – nadal – Członek Zarządu TIM SA,
 • 2018 – nadal – Dyrektor Handlowy,
 • 2014 – 2017 – Zastępca Dyrektora Zakupów,
 • 2010 – 2014 – Menadżer Rynku,
 • 2009 – 2010 – Zastępca Kierownika Działu Wsparcia Sprzedaży,
 • 2008 – 2009 – Menadżer Produktu,
 • 2007 – 2008 - Specjalista ds. technicznych.

Moeller Electric Sp. z o.o.

 • 2005 – 2007 – Doradca Techniczno-Handlowy.

 

Według oświadczenia złożonego Spółce:

 • z wyjątkiem posiadania akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie SA Pan Piotr Nosal nie jest wspólnikiem ani akcjonariuszem spółek kapitałowych lub osobowych,
 • Pan Piotr Nosal nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do TIM SA, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
 • Pan Piotr Nosal nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.