Ocena możliwości wykonania prognozy wyników finansowych TIM SA na rok 2004r.

(Emitent – PAP – środa, 15 grudnia 19:51 – Raport bieżący 27/04 )

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu , po dokonaniu oceny możliwości realizacji prognozowanych na rok 2004 wyników finansowych, podanych do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 27/04 z dnia 28.10.2004r, niniejszym informuje, iż wykonanie ww. prognozy jest w pełni realne. Zdaniem Zarządu TIM SA wyniki finansowe TIM SA za rok 2004r powinny być lepsze od wyników prognozowanych.
Ocena możliwości realizacji prognozowanych na rok 2004 wyników finansowych dokonana została przez Zarząd TIM SA poprzez porównanie wyników finansowych osiągniętych przez TIM SA za 11 miesięcy 2004r, do wyników prognozowych na rok 2004.

Wyniki finansowe osiągnięte przez TIM SA za 11 miesięcy 2004r przedstawiają się następująco:

Przychody ze sprzedaży towarów i produktów – 186.182 tys. PLN, co stanowi 93 % przychodów prognozowanych na rok 2004.
Zysk z działalności operacyjnej – 11.872 tys. PLN, co stanowi 90 % zysku z działalności operacyjnej prognozowanego na rok 2004, Zysk netto – 10.066 tys. PLN, co stanowi 96 % zysku netto prognozowanego na rok 2004.

 

Raport bieżący 33 / 4

drukuj