Ocena możliwości wykonania prognozy wyników finansowych TIM SA na rok 2006

(Emitent – PAP – poniedziałek, 2 października 08:57)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż w oparciu o wyniki finansowe TIM SA za 9 miesięcy 2006r. dokonał oceny możliwości wykonania prognozy wyników finansowych TIM SA na rok 2006 podanej do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 34/2006 z dnia 02.09.2006r.

Mając na uwadze fakt, iż przychody ze sprzedaży za 9 miesięcy 2006r wyniosły 270.401 tys PLN, co stanowi wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 61 %, zdaniem Zarządu TIM SA, wykonanie prognozy , o której mowa powyżeje jest w pełni realne.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 37/2006

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-10-02 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2006-10-02 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj