Ocena możliwości wykonania prognozy wyników finansowych TIM SA na rok 2007

(Emitent – PAP – czwartek, 1 marca 08:57)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż po przeanalizowaniu wstępnych wyników finansowych TIM SA za luty 2007r, dokonana została przez Zarząd TIM SA ocena możliwości wykonania prognozy wyników finansowych na rok 2007, podanej do publicznej wiadomości w dniu 13.02.2007r.

Mając na uwadze, iż przychody ze sprzedaży towarów za luty 2007r wyniosły 32.905 tys PLN, co stanowi 85 % wzrostu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego ( w lutym 2006r przychody ze sprzedaży towarów wyniosły 17.750 tys PLN ). Narastająco za okres od 01.01.2007 do 28.02.2007r przychody ze sprzedaży towarów wyniosły 65.504 tys PLN, co stanowi wzrost w wysokości 75 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Z uwagi na powyższe po zakończeniu pierwszego kwartału 2007r Zarząd TIM SA rozważy możliwość zmiany prognozy wyników finansowych TIM SA na rok 2007przez podniesienie prognozowanych wartości.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 19/2007

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-03-01 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2007-03-01 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj