Odstąpienie od przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości TIM położonej we Wr. przy ul. Jaworskiej

(Emitent – PAP – piątek, 17 października 06:08)

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach niniejszym informuje, iż w dniu 16.10.2008r otrzymał informację o odstąpieniu przez firmę Spectrum Development Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu od przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości TIM SA położonej we Wrocławiu przy ul. Jaworskiej 11/13. Informację o zawarciu przewstępnej umowy sprzedaży ww. nieruchomości Zarząd TIM SA przekazał w raporcie bieżącym nr 25/2008, przesłanym do publicznej wiadomości w dniu 29.07.2008r.

Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą jest wartość umowy przekraczająca 10 % kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 32/2008

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-10-17 Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych
2008-10-17 Mariola Połetek Prokurent

drukuj