Optymizm niezależnie od sytuacji w branży budowlanej

Ze wstępnych szacunków wynika, że przychody TIM SA ze sprzedaży netto towarów i usług związanych bezpośrednio ze sprzedażą towarów wyniosły w sierpniu 2018 r. 64,35 mln zł i były o 9,7% wyższe od obrotów z sierpnia 2017 r. To już czwarty miesiąc w 2018 r., w którym obroty TIM-u przekroczyły 60 mln zł. Po ośmiu miesiącach br. zbliżyły się one do 0,5 mld zł, osiągając niemal 488 mln zł (+18,6 r/r).

Przychody z kanału e-commerce wzrosły w sierpniu 2018 r. o 12,1% r/r – do 45,51 mln zł. Od stycznia do sierpnia 2018 r. sprzedaż online przyniosła TIM-owi 347,26 mln zł (+18,3% r/r).

– Od czerwca nasze obroty co miesiąc wynoszą ponad 60 mln zł. Sierpień 2018 r. jest najlepszym pod względem obrotów sierpniem w historii TIM SA. To samo mogę powiedzieć o każdym z poprzedzających go miesięcy bieżącego roku. We wrześniu przychody TIM-u ze sprzedaży liczone narastająco od początku roku przekroczą 500 mln zł. Przed zmianą naszego modelu biznesowego i wejściem w e-commerce taka kwota już po trzech kwartałach była całkowicie poza naszym zasięgiem – komentuje Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA.

TIM rośnie, choć kumulacja zakupów artykułów elektrotechnicznych tradycyjnie przypada na jesień, a w branży budowlanej coraz wyraźniej widać symptomy zbliżającego się kryzysu.

– Naszą siłą, oprócz najszerszej oferty produktów elektrotechnicznych w Polsce, dostępnych w 24 godziny, są oczywiście klienci. Ich grono nieustannie rośnie. Liczba klientów, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy dokonali zakupów na ponad 1500 zł, wzrosła w sierpniu 2018 r. o 8,76% w porównaniu z sierpniem 2017 r. Jeśli weźmiemy pod uwagę okres styczeń-sierpień 2018 r., wzrost w tej grupie rok do roku wyniósł 8,33%. Nasi klienci coraz częściej prowadzą działalność niezwiązaną bezpośrednio z branżą budowlaną. To daje nam powody do optymizmu niezależnie od coraz trudniejszej sytuacji na rynku inwestycji – dodaje Krzysztof Folta.

Zobacz raport bieżący nr 35/2018 >>

drukuj