Oświadczenie w sprawie stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego

(Emitent – PAP – środa, 26 kwietnia 19:22)

Działając na podstawie par. 27 Regulaminu Giełdy, Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym składa oświadczenie w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego o treści załączonej poniżej.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 15/2006

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-04-26 Mirosław Nowakowski Członek Zarządu

2006-04-26 Mariola Połetek Prokurent

drukuj